Page:乾隆西安府志-28.djvu/96

此页尚未校对


 按事在會昌元年

五行志十二月癸未京師地震

舊書武宗紀帝幸涇陽校獵白鹿原諫議大夫高少𨓜鄭

朗等于內閣論陛下校獵太頻岀城稍遠萬機廢弛星岀

夜歸方今用兵且宜停止上優勞之諫官岀謂宰相曰諫

官甚要朕時聞其言庶幾改過

 按事在會昌二年

唐武宗紀十月獵于鄠縣十二月獵于雲陽

 按事在會昌四年

唐武宗紀六月甲申作望仙樓于神策軍

 按事在會昌五年