Page:乾隆西安府志-28.djvu/97

此页尚未校对


五行志十月貞陵隧道摧䧟神策軍有浮屠像懿宗常跪

禮之像沒地四尺

 按事在咸通五年

舊書懿宗紀上幸安國寺賜講經僧沉香高座

 按事在咸通十二年

白孔六帖上遣勅使迎佛骨於鳳翔乃以金銀爲刹珠玉

爲帳孔鷸周飾之冊府元龜詔四月八日佛骨至京自開

遠門達安福門迎禮之迎入內道塲二日岀于京城諸寺

士女雲合威儀盛飾古無其比遂下制赦京畿及天下見

禁囚徒劇談錄鳳翔佛骨至于輦下都城士庶奔走雲集

自開遠門達于岐川車馬晝夜相屬飮饌盈溢路衢謂之