Page:乾隆西安府志-29.djvu/100

此页尚未校对


上有御池泉卽古鳳遊鄉也晉泰安元年苻堅將姚萇背

堅起兵北地自立爲王國號秦秦王殿葢始于此

孝武帝宮北史魏孝武帝紀永熙三年高歡入洛宇文泰

迎帝入長安以雍州公廨爲宮

清暉室長安志魏文帝大統四年祀天于淸暉室

陽武門北史魏文帝紀文帝大統五年十月于陽武門外

縣鼓置紙筆以求得失

憑雲觀北史魏文帝紀大統七年十二月帝御憑雲觀引

見諸王敘家人之禮

 按長安志西魏有乾安殿殿未知建置何所周閔帝紀