Page:乾隆西安府志-29.djvu/32

此页尚未校对


 按事在永樂十六年

賈志七月南山崩

 按事在天順五年

賈志六月咸寜地裂傾䧟民房屋無數

 按事在成化二十二年

續通考六月獲玉璽于趙綸村按村在鄠縣道安里有篆書常命于

天旣授永昌八字人曰此卽傳國璽廵撫以聞

 按事在宏治十三年

續通考正月朔西安府地震各衙門倉監等及軍民房屋

塌卸共五千四百八十五間壓死居民一百七十名又長

安東安昌里等十九處遍地竅眼湧出水深淺不等開裂