Page:乾隆西安府志-32.djvu/53

此页尚未校对


 問土人對以其中有珠獻之勅建此觀

 建明觀長安志在渭南縣西三十里後魏普泰元年

 孝文帝廟通志在富平縣東三十里

 孝文帝廟賈志在耀州西八里唐家原揮麈前錄以王祥

 王肅長孫晟配

 北周

 大明寺馬志在長安縣北門外陳綬碑記寺創於北周天

 和四年隋更卜遷於皇城北墉外明嘉請丙申再葺後地

 震圯隆慶戊辰僧元德重新之長安

 文帝廟通志在富平縣北十八里已下富平

 靈薦寺賈志在縣北橋頭北周高祖武帝成陵薦靈之地