Page:乾隆西安府志-32.djvu/58

此页尚未校对


靜法寺開皇十年

褒義寺在嘉會坊隋尉遲剛立

開善尼寺在金城坊開皇中立

妙聖尼寺在醴泉坊開皇二年平原公主立

積善尼寺在義寧坊開皇中高熲妻賀䟦氏立

眞心尼寺在羣賢坊隋宦者宋祥立

資善尼寺在安業坊隋蘭陵公主捨宅置

五通觀在敦義坊隋道士焦子順能驅鬼神傳符籙預吿

文帝膺命卽位立觀旌之

淸虛觀在豐邑坊開皇十年爲道士吕師元立按濟法巳下諸寺觀

並見長安志