Page:乾隆西安府志-32.djvu/60

此页尚未校对


 屈曲神奇故名寶刹

 菩提寺賈志開皇年隴西公李敬道及僧惠英所奏立寺

 唐大中年攺爲保唐寺

 淨域寺賈志開皇間立縣志恭帝禪位歿于此

 淨住寺賈志本隋吏部尙書裴宏濟宅開皇年立爲寺有

 石塔本姚萇之浴室

 普曜寺賈志開皇獨孤皇后爲外祖崔彦珍立

 靈感寺賈志開皇二年立文帝移都掘城中陵墓葬之郊

 外因置寺唐景雲二年攺名靑龍通志元爲石佛寺

 元法寺長安志在安邑坊開皇六年

 壽尼寺在開化坊開皇六年