Page:乾隆西安府志-32.djvu/61

此页尚未校对


資敬尼寺隋薛國公長孫覽爲其父立

慈尼寺在勝業坊開皇七年

日嚴寺煬帝爲晉王時施營第材木造

陽化寺在平康坊隋內史舍人于宣道爲父建

至德女冠觀在興道坊開皇六年

淸都觀在永樂坊開皇七年爲道士孫昂立按元法以下諸寺觀並見

長安

元都觀唐會要長安新城朱雀街有元都觀隋開皇二年

自長安故城徙通道觀于此攺名賈志在今長安城南興

善寺西唐劉禹錫元和十一年自朗州召至京戲贈看花諸君子詩紫陌紅塵拂面來無人不道看花囘元

都觀裏桃千樹盡是劉郞去後裁又再遊元都觀詩百畝庭中半是苔桃花浄盡菜花開種桃道士歸何處前度劉