Page:乾隆西安府志-33.djvu/13

此页尚未校对


唐明寺賈志元宗時建

福應禪院賈志在陸海坊四牌樓南有吳道子畫觀音像

及佛足跡故唐名觀音寺宋帝僧惟果長臥其中太宗更

名臥龍寺秦藩碑記明正德十六年

慈悲寺在光德坊武德元年

會昌寺武德元年

辨才寺武德二年

龍興寺在頌政坊貞觀五年太子承乾立

鎭國大波若寺景龍三年

大開業寺在豐樂坊本隋勝光寺儀鳳二年

大雲寺在懷遠坊本名光明寺武后初幸此寺沙門宣政