Page:乾隆西安府志-33.djvu/25

此页尚未校对


 志千佛寺一名竹林寺在城南七十里卽圓光寺下院明

 洪武時建萬歴十二年秦藩重修崇禎元年繼修

 天寧觀馬志在城内粉巷貞觀五年建明正德嘉靖間劉

 序王誥滑撫三解元皆寓此會文縣志

本朝雍正元年重修

 太眞觀長安志在安邑坊天寶五年貴妃姊裴氏捨宅置

 金天觀卽火神廟碑記在城東南一里創自唐代內有金

 安寥陽二殿明天順初至嘉靖已未四次興修萬歴中圯

 附觀居民屢見祥光夜發里人竇文著等重修

 勝業寺賈志武德初沙門景暉言事多中因攺勝業坊爲

 寺