Page:乾隆西安府志-33.djvu/85

此页尚未校对


本朝康熙年修

 金山廟移山廟通志並在縣東四十里金山廟洪武十年

 張克忠建移山廟永樂十年席仲成建

 彰德祠縣志在縣治西嘉靖二年勅賜額彰德祀王端毅

 公春秋致祭又縣治西有王太宰祠

 報功祠賈志在儒學南萬歴年爲温恭毅公建春秋二祀

 忠烈祠縣志在縣治北崇禎五年贈光祿寺丞党還醇在

 良鄉縣任殉難勅建春秋二祀

 文峯寺縣志在縣東南八里宏治元年建萬歴年修

 金山寺縣志在縣東南四十里萬歴年建

本朝順治年修