Page:乾隆西安府志-34.djvu/23

此页尚未校对


文帝覇陵孝文帝本紀帝治覇陵皆以瓦器不得以金銀

銅錫爲餙不治墳欲爲省母煩民後七年六月帝崩遺詔

曰覇陵山川因其故毋有所攺應劭曰因山爲藏不復起

墳山下川流不遏絶也就其水名以爲陵號外戚世家竇

太后後孝景帝六歲建元六年崩合葬覇陵陝甘資政錄

在今咸寧縣東三十里鳳皇嘴乾隆乙未年修巳下咸寧

宣帝杜陵漢宣帝紀元康元年春以杜東原上爲初陵更

名杜縣爲杜陵徙丞相將軍列侯吏二千石訾百萬者杜

陵元帝紀初元元年春正月孝宣皇帝葬杜陵黄圖帝在

民間時好遊鄠杜間故葬此漢舊儀武帝治茂陵昭帝平

陵宣帝杜陵邑皆取二千石將相守陵故三陵多貴皆三