Page:乾隆西安府志-34.djvu/55

此页尚未校对


七年誣與穆提婆謀反賜死大𧰼末陽休之等請收葬長

安北原洪凟川巳下長安

 按周書建德六年十月緯伏誅且建德七年三月卽攺

 宣政元年齊書葢誤

高湝墓北史任城王傳湝神武第十子於冀州募兵拒周

軍戰敗被擒至長安尋與後主同死隋開皇三年表請葬

湝及五子於長安北原

蕭太墓周書南史並作泰以避周太祖諱作太庾信蕭公墓志公蘭陵人天

和二年都督蔡州諸軍薨於蔡鎭五年十一月葬長安北

宇文顯和墓庾信宇文公墓志建德二年二月遷葬於長