Page:乾隆西安府志-34.djvu/67

此页尚未校对


 四年立較爲可信今從長安志載入咸寧而昭陵陪𦵏

 諸臣仍具列焉

顏師古墓長安志在縣南二十里關中陵墓志從太宗征

高麗卒葬長安城南

論弓仁墓縣志在趙村張說論公神道碑開元十一年

於位制贈爲撥川王稱故國本其志也十二年詔葬於京

城之南懷遠人也有命國史立碑表墓

郭敬之墓苗晉卿郭公神道碑天寳三年終於京師常樂

里之私第夫人平原郡君向氏天寶十三載合袝於少陵

原公之子子儀追贈考太保妣魏國夫人陝甘資政錄在

今縣東二十里邵平店乾隆乙未年修