Page:乾隆西安府志-34.djvu/76

此页尚未校对


牛僧孺墓杜牧牛公墓志大中二年十月薨於東都别墅

其年葬少陵南

韋正貫墓蕭鄴韋公神道碑正貫京兆人嶺南節度薨於

位祔葬少陵原之世墓

代祖元皇帝陵馬志在縣東三十五里名興寧陵唐高祖

紀高祖父昞襲封唐公卒謚曰仁武德元年追謚元皇帝

巳下咸陽

武士彠墓賈志在縣北三十里唐后妃傳士彠聚相里氏

又聚楊氏楊氏咸亨元年卒追封魯國以王禮葬咸陽給

班劍葆仗鼓吹嗣聖元年追贈考爲太師魏王妣爲王妃

王園邑守戸百永昌元年以咸陽墓爲明義陵太后攺國