Page:乾隆西安府志-35.djvu/43

此页尚未校对


   張勇墓王宏撰張襄壯侯墓志康熙二十三年卒次年葬

   咸寧東南鳳栖原洋縣志康熙四十四年

賜塋坊額曰秦隴眞純聯曰秦山隴水家聲舊眞德純心世澤長

   席藴德墓縣志在北村西席官叅政

   熊維紓墓縣志在焦邨熊官員外

   趙景淸墓賈志在三兆村東趙官通判

   尙宣墓張文煥提督尙公墓志康熙四十四年告歸里又

   五年卒葬鳳栖原新阡

   楊烈婦席氏墓賈志在城東南沙坡村

   殷化行墓劉涵殷提督墓志康熙五十一年葬於咸陽縣

   北靳李村東之新塋巳下咸陽