Page:乾隆西安府志-37.djvu/66

此页尚未校对


爲欵好以殆諸路之兵苟輕信而納之賊爲得計此不可

三也又寶元三年正月八日曾有宣旨今後賊界差人齎

到文字如依前僣僞立便發遣出界不得收接臣所以𨚫

令高延德回去仍諭與本人須侯禮意遜順方可聞於朝

廷亦巳一靣密奏臣又别奉朝旨依臣所奏留鄜延一路

未加討伏容臣示以恩意歲時之間或可招納臣方令韓

周等在邊上探伺彼或有進奉之意卽遺深入曉諭適會

高延德到來堅請使介同行况奉朝旨許臣示以恩意乃

遣韓周等送高延德過界以系其意或未禀承則於臣爲

耻於朝延無損及韓周等回且言初入界時見迎接之人

叩頭爲賀無何前行兩程便聞任福等有山外之敗去人