Page:乾隆西安府志-38.djvu/101

此页尚未校对


 帝嗣明離之三葉歲在未月建午日丁卯潛研堂金石

 文䟦尾云宋自太祖至眞宗有天下者三世葉者世也

 云三葉其在眞宗之世乎眞宗景德四年丁未五月丙

 申朔無丁卯日惟天禧三年已未五月丁巳朔丁卯乃

 月之十一日也故定爲天禧三年

勸愼刑文并箴 晁迥𢰅 盧經正書 天聖六年五月

 在碑林

中書門下牒 正書 景祐元年正月 在碑林 刻邠

國公功德銘碑後

中書劄子 正書 景祐二年十一月 在碑林

復唯識廨院記 黃庶𢰅   元書 皇祐三年 刻