Page:乾隆西安府志-42.djvu/5

此页尚未校对


西京雜記黃帝時西王母獻昭華玉琯漢入關中秦府庫

所藏有笛長二尺二寸亦名昭華琯

香譜月支香天漢二年月支國貢長安中大疫使者請燒

以辟疫宫中病者瘥長安百里内問其香數月不散

博物志武帝時西海國獻膠五兩餘膠半兩西使自佩後

從帝射甘泉宮帝弓弦斷使乃以口濡膠爲水注斷弦兩

頭弦遂相著使力士引之終不相離因名續弦膠

西京雜記武帝爲七寶牀雜寶鞍厠寳屏風列寶帳設於

桂宮時人謂之四寶

西京雜志長安朝堂卽舊楊興村村門大樹時村人於樹

下集議有異僧棖公逐之曰此天子坐處汝等何故居此