Page:乾隆西安府志-42.djvu/71

此页尚未校对


曰道得衆則得國余𥬇曰此渠終不脫本色或問之曰盗

賊耳

古今刀劍錄昭帝始元元年于藍田覆車山鑄一𪔂高可

三尺受五斗刻其文曰宜君王和四方調滋味去腥傷小

篆書三尺已下金石拾遺

香祖茟記宋宇文伯修藏一𪔂文曰輦酌宮

六帖隋開皇二年長安人穿地得金版銘云始皇時量器

筆談予於關中得銅匜背有刻文曰律人衡蘭注水匜容

一斗始建國元年一月癸卯造律人當是官名

東觀餘論政和初人於陝西發地得木竹簡一瓮皆漢世

討羗戎馳檄文書若今吏案行遣皆草書然斷續不綴屬