Page:嘉靖贛州府志.pdf/285

此页尚未校对


 左爲賞功所又左爲軍噐局局後爲射圃爲亭曰無

 𨓜右爲三司㕔㕔後爲亭曰觀徳前又爲東西序序

 西後爲房舎以棲息四省八郡之胥徒房舎之衢西

 爲軍儲厰門前爲坊曰提督軍務左右爲坊曰布德

 宣威曰振綱肅紀

 軍儲别業察院衢南嘉靖乙酉提督聶都御史賢林副使大輅創建

 察院府西南正德戊寅知府邢珣購都指揮董寰故宅徙建舊在欝孤臺麓中爲堂曰

 澄淸後爲軒爲後堂爲𥨊室前爲東西序爲儀門爲

 門門左爲三司㕔前爲屏通衢東爲坊曰肅僚

 布政分司府西南正徳戊寅知府邢珣徙建舊在欝孤臺麓衢北爲坊曰旬