Page:嘉靖贛州府志.pdf/604

此页尚未校对


 與爾乃伏兵山谷以老弱出戰偽北巖追之伏兵發巖敗全播推功諸將光稠賢之開平五年光稠病屬

 符全播不受立其子延昌事之其將黎求殺延昌因謀殺全播全播懼不出求自立求死其將李彦圖自

 立全播稱疾彦圖死州人屬全播請命于梁拜防禦使治虔七年有善政天祐十五年楊隆演遣王祺㑹

 洪袁信三州兵攻虔韶不克祺病代以劉信信圍虔亦不克說全播降報徐温温怒曰信以十倍之衆攻

 一城不下反用說客降之何以威敵國笞使者曰吾笞信也因命濟師破全播人有誣信隂縱全播信聞

 之執全播歸金陵全播卒年八十五見五代史廖匡齊爲湖廣决勝指揮使帥衡山時黔南有警

 因率兵鏖戰死之馬希範遣使徃吊其母曰廖氏三百口受温飽之賜舉族死未足爲報况一子乎願勿

 爲念希範賢之厚恤其家

宋陳睦和卿從曽興宗學恪守師訓敦尚行實草㓂掠其家執爲謀主睦責以大義賊怒以刀加其頸

 終身不屈遂遇害曽逄龍槐甫寳祐六年舉解試開慶元年進士歷廣東韶州判景炎元年