Page:天啓贛州府志 08.djvu/16

此页尚未校对李 耕紹興二十二年任詳名宦 舊志紹興中有張觷按宋史浙通志俱云知處州有善政一統志疑誤

 知贑州

趙善繼紹興二十四年任詳名宦 薛 弼字直老永嘉人由進士紹興二

十五年以左司郎任獻天下太平木移黃州劉 昉字少卿繼弼任嘗舉石城陳敏

黃仁榮字擇之浦城人以恩補官高宗時歷兩浙轉運副使直敷文閣知臨安府改任

趙公儞宗室隆興二年任收有寬剩錢十萬餘請爲民代輸夏稅

曹 觀乾道間任嚴爲守備使儂志高不敢犯境有詔獎諭

趙不晦乾道間任    洪 邁鄱陽人乾道間任詳名宦

趙 晟淳熈元年任   留 正永春人淳熈間任詳名宦