Page:天啓贛州府志 08.djvu/34

此页尚未校对趙履祥字旋夫涇縣人由進士弘治十八年任陞康太常少卿遷海臚卿

陳 元會稽人由進士正德七年朱 諫樂清人由進士正德八年

邢 珣當塗人正德十年任詳名宦盛 茂順天人由進士正德十四年

羅 輅字貫南江寧人由進士嘉靖元年袁州改任復改南昌累陞大理少卿

孫 存字性甫滁州人由進士嘉靖三年任憂去起復補長沙終布政使

張 漢字灌之安陸川人由進士嘉靖四年任改吉安累官之和事卿

李 顯字南州集清人由進士嘉靖察御史嘉靖五年任改清詩長遷都御史撫南贑

王世芳字齊美之廬州人由進士歴南驗封知中嘉清七年任陞廣東提學副使

黃 瓉字以四年㛘南安人由進嘉靖十年任以憂去