Page:天啓贛州府志 08.djvu/36

此页尚未校对雷上儒嘉魚人嘉靖四十一年任以憂去詳名宦

孫 銳字希純臨海人由進嘉靖四十三年

黃 扆大埔人嘉靖四十四年任詳名宦

黃學海字宗子無錫人由進士隆慶四年任應平之理孚合三年偶以幕廟軍儲爲節

年守歲者逓相侵沒䖍臺窮竟其事督過見在主守公遂觧職去士民靡不冤之

葉夢熊歸善人萬曆二年任詳名宦戴 記東莞人由進士萬曆四年

徐應奎鄞縣人萬曆八年任詳名宦林敬冕莆田人由進士萬曆十二年

顧 鈐仁和人由舉人歷監察御史萬曆十四年

黃克纉字紹夫晉江人由進士萬曆十七年政績見大學士張公位修學碑中在郡