Page:天啓贛州府志 09.djvu/125

此页尚未校对


高仕棖長樂人由舉人正德十五年趙 寧饒平人由舉人正德十六年

李夣周海門人由進士嘉靖三年孫朝用賓州人由舉人嘉靖八年

陳大綸南寧人嘉靖十一年任詳名宦金 榜秀水人由舉人嘉靖十四年

葉 漢新會人由舉人嘉靖二十年滕 鶚赤水人舉人嘉靖二十三年任

張 輻山陰人進士嘉靖間任詳名宦劉 潔湖廣人舉人嘉靖二十七年任

潘 翊錢塘人由舉人嘉靖二十九年任設立官舡宮馬以供水陸差遣大爲民便

崔 栢番禺人由舉人嘉靖三十五年任清肅無私奸豪歙勞

陳文信莆田人舉人嘉靖三十八年任虞舜韶柳州人舉人嘉靖四十年任

晏應科黃陂縣舉人嘉靖四十三年任蔣 棠麗水人歲貢𨺚慶三年翊石城