Page:天啓贛州府志 09.djvu/157

此页尚未校对


龍南縣

 龍南知縣事

曾 篚吉永豐人慶曆中任詳名宦許彥光元祐中任

王明弼懷安人紹興庚辰進士調任叚秀實𨺚興元年任詳名宦

陳 兢漳州人紹興進士淳熈間郡寧留正辟知龍南兼僉幕府事

孫端懿慶元三年任有玫績  鄭 輪福建德化人嘉泰中任詳名宦

林克思開禧中任    鄭輸成嘉定中任

 縣丞