Page:天啓贛州府志 09.djvu/161

此页尚未校对


鄭 翕孝感人由舉人嘉靖十七年施廷美侯官舉人嘉靖二十六年任

姜 圻嘉善人由舉人嘉靖三十一年任廉靖慈恕甚宜于民

周 儲椆城人監生嘉靖三十六年任張叔庠連州人舉人嘉靖三十八年任

余 涵愽羅人由舉人嘉靖四十年龔有成嘉定人嘉靖間任詳名宦

邵元高普安人由舉人𨺚慶二年任加府同知街管縣事寬厚明敏獄無淹滯

文 程全州人由舉人𨺚慶四年任王繼孝崑山人由舉人萬曆二年任調

        徐廷棟龍游人由歲貢萬曆四年

張先登海門人由恩貢萬曆六年楊向榮海陽人由舉人萬曆十一年

徐孟芝武康人由貢士萬曆十四年李 咸東莞人由舉人萬曆十七年