Page:天啓贛州府志 10.djvu/86

此页尚未校对


 授咸淳八年以宣教即知興國邑衣錦鄉僻

 遠梗化乃卽其地建安湖書院録生員二十

 八人拔四人爲之長講肄課試月有章程巳

 又秩其比伍家使有墊人使有師置進學日

 記躬督之改其鄉曰儒林于是教化大行風

 俗爲之一變文天祥起兵勤王辟署帥府

孫逢辰字會之龍泉人乾道進士淳熈中茶宼

 轉標江西逄辰以贑縣丞董餉乃齊金帛隨

 所至易米省饋連十七八又奏記漕司將袁