Page:天啓贛州府志 11.djvu/55

此页尚未校对


 調本鳳臺鳳臺于見任

石剛其先直隷灤州人有名峪者 國初從軍歴功陞大原左衛左所副千戶子旺襲陣

 㤀子山襲陞正千戶亦陣㤀剛襲弘治二年調本所維翰

 

鄧鎧其先直隷高郵州人有名忠者吳元年歸附授南昌衛左所副千戶子仁襲陣㤀五

 傳至鎧弘治九年調本所鎧子以征宸濠陞正千戶必顯

 明子見任

 百戶

丘旺其先直隷合肥人 國初從軍歴功陞水軍所百戶洪武二十三年調本所