Page:天啓贛州府志 13.djvu/58

此页尚未校对


嘉靖二十二年癸卯

李逢時贑縣人甲辰進士  蔡餘慶寧都人歷瀘滛知縣河池知州

嘉靖二十五年丙午

戴汝噐字巨鼎瑞金人東昌府推官陞通判

嘉靖三十一年壬子

張 淵信豊人詳鄉賢

嘉靖三十四年乙卯

袁淳雩都人丙辰進士

嘉靖四十三年甲子