Page:天啓贛州府志 13.djvu/65

此页尚未校对


  歲貢

國朝 洪武十六年癸亥令天下府州縣學自

   明年爲始歲貢生員各一人二十一年

   令府學一年州學二年縣學三年各貢

   一人二十五年令府學一年貢二人州

   學二年貢三人縣學一年貢一人今例

   府學一年一人州學三年二人縣學二

   年一人則正統六年所定也至今遵守

   不改云其間雖有恩貢選貢之不同然