Page:天啓贛州府志 14.djvu/62

此页尚未校对


 詩以贈因得罪免官人高其義景子敏材爲

 廣東提點刑獄亦以廉稱

胡埜字德林寧都人師事孫立節居䘮廬墓哀

 毀不勝與立節子勰同業太學念兄老歸侍

 開義舘長春谷號長春居士藏書萬卷延名

 士使族子弟受學焉趨人之急助隣之䘮如

 恐弗及宋大觀中舉八行政和八年登進士

 歷鄧州教授改婺州方宼陷城舉家被害事

 聞官其二侄