Page:天啓贛州府志 15.djvu/104

此页尚未校对


 十三虎明年督兵片下歷過太平堡一巨蛇

 當道多祚拔劎斬之未豈賊平人謂蛇虎爲

 先兆云

嘉靖四十五年丙寅夏六月都御史吳公百朋

 親督叅將蔡汝蘭等官兵進剿下歷搗其巢

 賊首賴清規伏誅先是吳公䟽請討賊奉

 詔尅期進兵而郡守黃公扆力主招撫則請

 單騎入下歷吳公䤣許之清規急欲援兵聞

 府主來撫率衆頓面待命且開道護送出境