Page:天啓贛州府志 15.djvu/114

此页尚未校对


 以碑仍募夫看守歲給工食有枮折者責令

 插補

萬曆二十六年戊戌榷使自省入䖍立幟揚竿

 於東西兩橋欲駐劄䖍中小民重足立督撫

 李公汝華持正議力折之榷使撼以危言不

 爲動巳而議割額稅之半爲 上供額外商

 民秋毫無所與榷使快快掉臂去而䖍中市

 肆不易百姓安堵如故

萬曆二十九年辛丑春正月郡城黑青見形似