Page:天啓贛州府志 15.djvu/115

此页尚未校对


 貍犬夜入室燈燭皆滅其氣觸人若硝磺不

 可近走屋瓦有聲遠近驚怖晝夜嗚鑼呼譟

 哪是者浹旬禳拔之乃去

萬曆二十九年辛丑 兩宮宵蠲民田租十分

 之三

萬曆三十四年兩午冊立覃 恩蠲民田租十

 分之二

萬曆三十八年庚戌巡撫衛公承芳巡按顧公

 造議允每歲贑寧二縣上南京倉米兌淮米