Page:天啓贛州府志 15.djvu/57

此页尚未校对


開平四年庚午鎮南留後盧延昌表其將廖

 爽爲韶州刺史

貞明四年戊寅僞吳楊𨺚演遣王褀會洪袁

 信三州兵攻䖍韶久之不克褀病以劉信代

 之信圍䖍州日久亦不能下使人說譚全播

 出𨹓遣使報平章徐溫溫怒曰信以十倍之

 衆攻一城不下而反用說客𨹓之何以威敵

 笞其使遣之曰吾以笞信也因命濟師遂破

 誠執全播歸廣陵䖍入吳初人有誣信逗留