Page:天啓贛州府志 17.djvu/150

此页尚未校对


  興國二程先生祠記  方逢辰

贑州興國地雖僻小寔先賢仕國也慶曆甲申

大中大夫程公珦以大理寺丞來知縣事二子

侍公學焉越二年丙戌由興國攝倅南安識濓

溪周元公於理椽以二子師之則明道伊川二

先生也明道生於明道元年伊川生于二年侍

乃公在興國時明道年十三伊川年十二國史

傳曰明道自十五六時與弟伊川間周茂叔論

學遂厭科舉慨然有求道志盖此時也咸淳十