Page:天啓贛州府志 17.djvu/161

此页尚未校对


德在新民三代之學皆以明倫人倫明於上小

民親於下明德明倫異其明一也親民民親異

其親一也上舍是無以造士士舍是無以自造

其學一也我 明建置郡縣縣名縣學郡名府

學兩京設國子監名國學兩京設提學御史省

設提學憲使䧏 勑諭厲功令所以訓士者摯

矣贑州會昌縣置於宋太平興國中建儒學於

縣西北隅元至正中火知州常方壸修建 明

洪武戊申知縣張桂徒建壬申火永樂癸未