Page:崇禎歷城縣志 01.pdf/22

此页尚未校对


 成則嘉賴夫

廉憲司李邑侯諸公余小子何

 有哉惟日怦怦懼焉爾

 崇禎庚辰秋八月濼湄嘯史

  葉承宗奕繩甫書於友聲

  堂