Page:明刻本夷門廣牘12.djvu/58

此页尚未校对天形道貌

嘉禾周履靖著

茂苑文嘉校正

画人物論

智者創物能者述焉君子之扵學百工之扵藝自三代歷漢至唐廣大悉備故詩至李杜文至韓柳書至鍾王画至吴曹而古今之意趣天下之能事盡矣吴之人物似燈取影逆來順徃意見疊出横斜平直各相乘除得自然之數不差