Page:明刻本夷門廣牘12.djvu/60

此页尚未校对


古篆法大小相登最忌鼠尾面貌要有骨肉鬚髮不宜排列整齊却在不失體制活相爲難須見有根生苗之意亦在密處密踈處踈踈密自有一種妙處夫描者骨也着色者肉也有骨有肉方妙學画者要知其描法如學寫字先楷而後草也有重大而調暢者有縝密而勁健者勾綽縱製理無妄下以壯高深傾斜卷摺飄舉之勢又曰人物必分貴賤氣貌朝代衣冠釋門則有善功方便之𩔗道流必具修真度世之範帝