Page:19-06吕祖全書.pdf/104

此页尚未校对

公姹女作親姻。金翁偏愛騎白虎。姹女常駕赤龍身。虎來靜坐秋江裏。龍向潭中奮身起。兩獸相逢戰一場。波浪奔騰如鼎沸。黃婆丁老助威靈。撼動乾坤走神鬼。須臾戰罷雲氣收。種箇伭珠在泥底。從此根芽漸長成。隨時灌溉抱真精。十月脫胎吞入口。忽覺凡身已有靈。此箇事。世間稀。不是等閒人得知。宿世若無仙骨分。容易如何得遇之。金液丹。宜便煉。大都光景急如箭。要取魚。須結筌。何不收心煉取鉛。莫教燭被風吹滅。六道輪迴莫怨天。近來世上人多詐。盡著布衣稱道者。問他金木是何般。禁口不言如害啞。却云腹氣與休糧。別有門庭道路長。豈不見。陰君破迷歌中說。太乙含真法最強。莫怪言詞太狂劣。只為時人難鑒別。惟君心與我心同。方敢傾心與君記。

贈喬二郎歌

與君相見皇都裏。陶陶動便經年醉。醉中往往愛藏真。亦不為他名與利。勸君休戀浮華榮。直須奔走煙霞程。煙霞欲去如何去。先須肘後飛金晶。金晶飛到上宮裏。上宮下宮通光明。當時玉汞涓涓生。奔歸元海如雷聲。從此夫妻相際會。歡娛踴躍情無外。火水都來兩半間。卦候翻成地天泰。一浮一沉陽煉陰。陰盡方知此理深。到底根元是何物。分明只是水中金。喬公喬公急下手。莫逐烏飛兼兔走。何如修煉作真人。塵世浮生終不久。人道長生沒得來。自古至今有有有。