Page:19-06吕祖全書.pdf/85

此页尚未校对

與同志共之,或者因文解悟,暗合伭宗,庶足以副真仙開度群迷之初意云。時太歲丙戌乾道二年書雲日劍津谷神子陳得一序

重刊文集序

真仙之道。自廣成授軒轅。而其教遂行於世。由是代不乏人。有高舉遠引而隱者。有行道濟世而顯者。其隱者世不可得而知。其顯者出瑞聖世。化度有緣。間有發為詞章。以吟詠道德。若唐之呂純陽者。殆顯而濟世者歟。其所著詩文。宋乾道間。延平陳谷神。已嘗印行。其板歲久不存。廣陽張子素氏。有志於道者也。恐真仙之事跡。久或湮泯。求諸善本。特壽於梓。以廣其傳。葆和堂真士袁公熙真。太嶽太和山。伭天玉虛宮提點任公自垣。力贊其美。工告成。請予序其首簡。予惟真仙之應化。雖片言隻字。皆有道以寓其間。世之學仙者。茍能因文以求義。因義以明心。冥符默會於言語文字之間。真積力久。內行純熟。陰功昭著。以入乎清淨之境。則此書豈小補哉。若徒以記憶為工以資清談。則非吾所知也。是為序。永樂二十年正一嗣教清虛沖素光祖演道真人張宇清書

龍洲居士文集原序

生公心究伭門。愛讀純陽呂公集。喜其正斷十試九難諸魔。咸築基鍊己。根極微妙。奪天巧以成能。至於陰陽坎離鉛汞升墬之說。以八卦運十二時。而其要在艮。以三田亙相反復。而其要在泥九。皆至理存焉。余每行。必手攜此卷以玩。顧塵心難滅。學而未能者久之。頃過邯鄲道中。見呂公