Page:CADAL01060126 四明叢書·四明人鑑.djvu/14

本页面已复核

古人事蹟昭著于史乘者善畫家每圖以紀之然非有關于世道人心雖窮形盡相無益也昔蕭山任君渭長繪於越先賢圖取事確鑿用意古厚舉先型以示後來使其郡之人咸知其郡之有人其有裨於越者誠非淺鮮吾四明固多賢哲慈孚以訂耆舊詩拾遺之役展核志乘及鄉先正詩文遺事每錄一過如見其人亦思繪圖傳之而不工于畫有志未逮蓋數年于茲矣適胡占梅茂才謀作古今人鑑圖于虞君譜薰屬孚共事孚喜