Page:CADAL01060127 四明叢書·四明人鑑.djvu/125

本页已校对

駱先生諱元象山人嘉靖末年島外漁人約六十餘偶為疾風飄舟至金齒觸入內地守汛卒羣譁曰此可擒也遂縛之以獻主者時先生為里老從旁力諍曰天道神明炯於白日柰何妄殺無辜詞色凜然主者心動立釋之六十餘人搏顙而去載象山縣志