Page:Sibu Congkan0051-董仲舒-春秋繁露-2-2.djvu/182

此页尚未校对


   繁露一書凡得四本皆有余高祖正議先生序文

   始得寫本於里中亟傳而讀之舛誤至多恨無他

   本可校巳而得京師印本以爲必佳而相去殊不

   遠又竊疑竹林玉杯等名與其書不相關後見尚

   書程公跋語亦以篇名爲疑又以通典太平御覽

   太平寰宇記所引繁露之書今書皆無之遂以爲

   非董氏本書且以其名謂必類小說家後自爲一

   編記雜事名演繁露行於世開禧三年今編修胡

   君仲方榘宰萍鄕得羅氏蘭堂本刻之縣庠考證