Page:Sibu Congkan0065-劉熙-釋名-1-1.djvu/10

此页尚未校对


嘉靖三年冬十月乙卯高陵吕柟序

   釋名今無刋夲兹所校者又專夲無副

   正過亦八十餘字皆以意揆諸義者故

   義若可告即爲定改求而不得仍存其

   舊序中可謂二字釋國篇譚首之譚一

   字釋姿容篇邉自二字釋言篇説日二

   字操功之功一字曽疑爲切字矅嗇之

   矅一字釋疾篇SKchar2一二字凡十一字皆

   闕未改俟有他夲及知釋名者柟又識