Page:Sibu Congkan0088-荀悅-前漢紀-6-2.djvu/112

此页尚未校对


行及上即位將幸上林詔綰參乘上謂綰曰今君知

所以參乘乎乃我爲太子時召君不來故文皇帝有

遺言曰綰長者善遇之六月乙巳丞相陶青翟免太

尉周亞夫爲丞相是歲太僕周舎爲御史大夫

中元元年夏四月赦天下賜民爵一級封周昌孫荀

爲列侯

二年春令諸侯王薨及列侯初封及之國大鴻臚奏

謚誄筴列侯薨及諸侯王太傅初除之官大行奏謚

誄筴王薨遣光禄大夫弔禭祠贈視䘮事因立嗣列

侯薨遣太中大夫弔祠視䘮事立嗣其葬國得發民

輓䘮穿復土治冡無過三百人事畢春二月臨江王