Page:Sibu Congkan0089-荀悅-前漢紀-6-3.djvu/39

此页尚未校对


掌通上乃召貴掌及公孫敖衞靑之寵始隆矣其時

諸將皆無功唯靑頗斬首虜賜爵關内侯而李廣爲

匈奴所生得單于聞李廣賢令曰得李廣必生致之

廣初被創胡騎置兩馬間絡嚢盛之廣僞死漸漸騰

而上馬抱胡兒而鞭馬南馳匈奴數百騎追之廣取

胡兒弓射殺追騎遂得免後下吏贖爲庶人夏大旱

蝗六月行幸雍秋匈奴盗邊遣將軍韓安國屯漁陽

元朔元年冬十有一月詔曰夫十室之邑必有忠信

三人並行厥有我師今或至闔郡不薦一人是化不

下究而積行之君子擁於上聞也且進賢受上賞蔽

賢𫎇顯戮古之道也其議不舉賢者罪有司奏議曰